Aminy – właściwości

Materiał przedstawia najważniejsze reakcje, jakim ulegają aminy, np. dysocjacja, reakcja z kwasami i nitrowanie.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida