Analiza i interpretacja dzieła sztuki: Rembrandt "Lekcja anatomii doktora Tulpa"

Prezentacja, w trakcie której uczeń zapoznaje się ze specyfiką twórczości Rembrandta oraz epoki, w której tworzył – baroku. Następnie krok po kroku dokonuje analizy i interpretacji obrazu "Lekcja anatomii doktora Tulpa". Analiza obejmuje: kompozycję i kolorystykę, realizm, interpretacje – ich funkcję pozwalającą na właściwe odczytanie dzieła.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.