Analiza i interpretacja wiersza Juliusza Słowackiego pt. "Hymn"

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Język polski
Liceum ogólnokształcące i technikum
Kategorie
Język polski
Udostępnij

Test sprawdzający znajomość cech hymnu oraz umiejętność określania postawy podmiotu lirycznego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.