Andrzejkowe wróżby - scenariusz zabawy

Scenariusz imprezy andrzejkowej (może być wykorzystany także w przedszkolu). Zawiera krótką historię tradycji obchodzenia wigilii św. Andrzeja. Zapoznaje uczniów z przysłowiami andrzejkowymi i popularnymi zabawami oraz wróżbami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.