Antydyskryminacja. Pakiet edukacyjny

Szkoła ponadpodstawowa
Filozofia
Język polski
Wiedza o społeczeństwie
Etyka
Szkoła podstawowa
Etyka
Udostępnij

W pakiecie wykorzystano wiedzę i doświadczenie austriackiej organizacji pozarządowej ZARA (Zivilcourage und Anti-Rassismus Arbeit), której członkami są austriaccy autorzy części warsztatowej opracowania - Jasmine Böhm, Volker Frey, Dieter Schindlauer, Katrin Wladasch. Współautorami wersji polskojęzycznej materiałów edukacyjnych Dariusz Grzemny (Stowarzyszenie dla Dzieci i Młodzieży SZANSA z Głogowa), Izabela Podsiadło-Dacewicz (Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli), Dominika Sadowska (Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji) oraz Piotr Skrzypczak (Amnesty International Polska).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida