Aparaty cyfrowe

Film przedstawia informacje na temat typów aparatów cyfrowych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.