Apteczka turystyczna

Schemat przedstawia skład apteczki, którą powinno się mieć podczas wyjazdów turystycznych. Materiał można wykorzystać podczas lekcji o pierwszej pomocy dla zilustrowania składu apteczki turystycznej.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida