Architektura romańska i gotycka Europy

Prezentacja multimedialna narodzin i rozwoju trzech faz architektury średniowiecznej: budownictwa przedromańskiego, romańskiego i gotyku.

Prezentacja wskazuje na charakterystyczne cechy stylów, podaje definicje detali architektonicznych oraz przykłady budowli w Europie i w Polsce. Prezentacja zawiera więcej treści niż odnoszący się do niej scenariusz, dlatego podczas zajęć (45 minut) można wykorzystać jedynie część prezentacji (15 minut). Pozostała część prezentacji może być użyta podczas innych zajęć lub stanowić treść zadania domowego.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida