Architektura sakralna Bazylika św. Marcina Tours, Francja

Zbudowana w 1014 r., spłonęła w 1230 r. Odbudowano ją w XIII w. jako jeszcze większą bazylikę romańską, która stała się celem pielgrzymek i przystankiem w drodze do Santiago. Kult św. Marcina był bardzo popularny w całym średniowieczu, poświęcono mu wiele kościołów i kaplic. W 1562 r. hugenoci (francuscy kalwini) zdewastowali bazylikę, zwłaszcza grób i relikwie świętego. Obiekt odrestaurowano, ale potem, w 1793 r., został całkowicie zburzony podczas rewolucji francuskiej. Ocalały jedynie dwie wieże, które wciąż stoją.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida