Aspekt i tryb czasownika

Materiał składa się z sekcji: „Kategorie gramatyczne - aspekt czasownika”, „Zadaniowo (I)”, „Kategorie gramatyczne - tryby czasownika”, „Wzorzec odmiany czasownika”, „Zadaniowo (II)”.

Materiał zawiera 1 ilustrację, 1 polecenie, 6 ćwiczeń interaktywnych.

Zasób zawiera: wprowadzający do lekcji krótki wstęp;

Zasób zawiera: wyjaśnienie, czym jest aspekt czasownika, na co ta kategoria wskazuje, sposoby tworzenia; tabele, na których przedstawiono różnice między formami czasu czasowników dokonanych i niedokonanych;

Zasób zawiera: trzy ćwiczenia interaktywne dotyczące aspektów czasownika;

Zasób zawiera: omówienie trybów czasownika - wyjaśnienie, co wyrażają, jak się te tworzy, omówienie zasad pisowni cząstki -by;

Zasób zawiera: wzorzec odmiany czasownika „czytać” (ujęty w formę tabel) oraz formy nieosobowe: bezokolicznik, imiesłowy, forma nieosobowa - materiał powtórzeniowy; ujęty w formę tabel wzorzec odmiany czasownika dokonanego typu „przeczytać”;

Zasób zawiera: jedno polecenie, trzy ćwiczenia interaktywne, możliwość ułożenia interaktywnych słów kluczy.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida