Azot - właściwości

Schemat przedstawia podstawowe właściwości fizyczne oraz chemiczne azotu; zwrócono uwagę, iż pierwiastek ten wchodzi w skład wszystkich aminokwasów. Przedstawiono także główne zastosowania azotu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida