Badanie zależności między natężeniem prądu a napięciem elektrycznym w obwodzie

Wstęp do tematu: Proste obwody elektryczne i ich schematy. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię (schemat elektryczny nadajnika i urządzenie zbudowane na podstawie tego schematu), odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: określenie obwodu elektrycznego; określenie schematu obwodu elektrycznego; rysunek przedstawiający przykładowy schemat obwodu elektrycznego; tabelaryczne zestawienie symboli elementów obwodu elektrycznego; informacje dotyczące prawidłowego podłączania woltomierza i amperomierza do obwodu; polecenia dla ucznia, w tym zobrazowane rysunkiem obwodu elektrycznego.

Zasób zawiera: opis doświadczenia, którego celem jest sprawdzenie, czy istnieje związek między wartością napięcia elektrycznego między końcami opornika, a wartością natężenia prądu który w nim płynie; ćwiczenie interaktywne (wypełnienie pustych miejsc); określenie zależności wprost proporcjonalnej; wstępne informacje dotyczące prawa Ohma.

Zasób zawiera: sformułowania podsumowujące, w tym polecenia dla ucznia związane ze sporządzaniem schematu obwodu elektrycznego.

Zasób zawiera wyjaśnienie pojęć: bateria, ogniwo chemiczne, woltomierz.

Zasób zawiera zestaw zadań interaktywnych związanych ze schematami obwodu elektrycznego.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida