Bądź śmiały jak Bolesław Śmiały

Materiały edukacyjne rozwijające zdolność budowania samoświadomości oraz umiejętność identyfikowania mocnych i słabych stron. Zestaw zawiera scenariusz zajęć, ćwiczenie interaktywne „Jaki przydomek do mnie pasuje?” oraz dwie karty pracy.