Bajki Ignacego Krasickiego

Starter

 • ilustracja do bajki Kruk i lis, François Chauveau, XVII wiek, drzeworyt; racjonalne tłumaczenie świata w oświeceniu; polecenie przypomnienia (korzystając z dowolnego źródła) głównych cech bajki oraz zadań utworów należących do tego gatunku literackiego.

Rozdział: Ignacy Krasicki

 • obraz: Portret Ignacego Krasickiego, Per Krafft starszy; biogram Krasickiego; obraz: Stanisław August Poniatowski,
  Per Krafft starszy; dwa ćwiczenie otwarte; 

Rozdział: W świecie bajki

 • Wacław Woźnowski "O bajce i bajkopisarzach polskich"; trzy polecenia związane z rozumieniem i interpretacją tekstu; definicja bajki ezopowej; obraz : Ezop, Diego Velázquez; ćwiczenie otwarte zwiazane z obrazem; informacje o bajkach Jeana de La Fontaine ; dwa ćwiczenia interaktywne; fragment tekstu: Mieczysława Klimowicza "Literatura Oświecenia"; 

Rozdział: Kilka słów o filozofach...

 •  obraz: rysunek Antoniego Oleszczyńskiego przedstawiający Ignacego Krasickiego;  nagranie audio i tekst:  Ignacy Krasicki "Filozof" oraz pięć pytań związanych z interpretacją utworu; nagranie audio i tekst: Ignacy Krasicki "Filozof i orator" oraz oraz pięć pytań związanych z interpretacją utworu; Ignacy Krasicki "Filozof" oraz trzy pytania związane z interpretacją utworu; nagranie audio i tekst: Ignacy Krasicki "Filozof i chłop" oraz sześć pytań związanych z interpretacją i analizą utworu; fragment tekstu Paula Cazina "Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki (1735‑1801)"; 

Rozdział: Bajkowa filozofia

 • nagranie audio i tekst: Ignacy Krasicki "Groch przy drodze" oraz cztery polecenia dotyczące interpretacji mi analizy utworu; nagranie audio i tekst: Ignacy Krasicki "Rybka mała i szczupak" oraz trzy polecenia związane z interpretacją bajek; dwa fragmenty tekstu: Janina Abramowska "Polska bajka ezopowa";

Rozdział: O wilkach

 • teksty bajek Ignacego Krasickiego:  "Wilk pokutujący" "Wilk i owce"  "Wilk i owce II"; polecenie napisania krótkiego opowiadania na temat: „Strzeż się wilka, nawet gdy wpadł w tarapaty…”. W swoim tekście wykorzystaj cytaty z bajek Krasickiego;

Rozdział: Ironia i komizm

 • ćwiczenie interaktywne: zapoznanie się z definicjami ironii, komizmu i sceptycyzmu; zbadanie funkcjonowanie tych pojęć w wybranych bajkach Krasickiego; przygotowanie głosu do dyskusji poświęconej tej tematyce;

Rozdział: Zadaniowo

 • polecenie napisania interpretacji wybranej bajki Ignacego Krasickiego (teza interpretacyjna, uzasadnienie); polecenie sformułowania czterech argumentów potwierdzających, że Ignacy Krasicki jako bajkopisarz rzeczywiście służył polskiemu społeczeństwu; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

 • Źródło: Paul Cazin, Książę Biskup Warmiński Ignacy Krasicki (1735–1801), tłum. Michał Mroziński, Olsztyn 1983, s. 250–251.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Filozof, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof/.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Wilk i owce II, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-owce-ii.html#m1190801915211.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Wilk i owce, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-i-owce.html#m1255793603908).
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Wilk pokutujący, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/wilk-pokutujacy.html.
 • Źródło: Janina Abramowska, Polska bajka ezopowa, Poznań 1991, s. 214–215.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Rybka mała i szczupak, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/rybka-mala-i-szczupak.html#m1255726765001.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Groch przy drodze, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/groch-przy-drodze.html.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Filozof i chłop, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof-i-chlop-bajki-nowe/.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Filozof, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof-bajki-nowe.html.
 • Źródło: Ignacy Krasicki, Filozof i orator, dostępny w internecie: http://wolnelektury.pl/katalog/lektura/filozof-i-orator/.
 • Źródło: Mieczysław Klimowicz, Literatura Oświecenia, Warszawa 1988, s. 67.
 • Źródło: O bajce i bajkopisarzach polskich, [w:] Wacław Woźnowski, Bajka polska od Kadłubka do Herberta, oprac. Wacław Woźnowski, Wrocław 1972, s. 5.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida