Barok - sztuka baroku

Materiał źródłowy dla ucznia - podsumowanie najważniejszych cech sztuki barokowej.

Materiał niezgodny z wytycznymi WCAG i nieprzystosowany do pracy online.