Strona główna Barokowe theatrum sacrum
Powrót

Barokowe theatrum sacrum

Materiał składa się z sekcji: 

Mistycyzm i uduchowienie: Ekstaza świętej Teresy - zawierająca biografię i autoportret Gianlorenzo Berniniego; 2 zdjęcia jego rzeźby Ekstaza św. Teresy; fragment książki Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery Jana Białostockiego i jego nagranie oraz 3 ćwiczenia i 1 polecenie.

Mistycyzm i uduchowienie: Ekstaza świętego Franciszka - zawierająca biografię i autoportret El Greco; jego obraz Ekstaza świętego Franciszka; fragment książki W kręgu malarstwa Marii Rzepińskiej oraz 3 ćwiczenia, w tym 2 interaktywne i 1 polecenie.

Vanitas (I) - zawierająca obraz Vanitas Simona Renarda de Saint‑André; wiersz Na śklenicę malowaną, Kaspra  Miaskowskiego oraz 4 ćwiczenia.

Vanitas (II) - zawierająca 2 obrazy Juana de Valdésa Leala: In ictu oculi Finis gloriae mundi oraz 3 ćwiczenia, w tym 1 interaktywne.

Współczesny neobarok - zawierająca biografię i autoportret Javiera Péreza; 2 zdjęcia jego instalacji: La Carroña, Rosario, Corona oraz 1 ćwiczenie i 3 polecenia.

Zadaniowo - zawierająca: ćwiczenie interaktywne - porównanie dwóch dzieł sztuki opisanych w lekcji (załączono schemat interaktywny); ćwiczenie interaktywne - słowa klucze; 1 polecenie.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Białostocki, Sztuka cenniejsza niż złoto. Opowieść o sztuce europejskiej naszej ery, t. 2, Warszawa 1974, s. 104–105.
  • Źródło: Maria Rzepińska, W kręgu malarstwa, Wrocław 1988, s. 136–137.
  • Źródło: Kasper Miaskowski, Na śklenicę malowaną, [w:] tegoż, Zbiór rytmów, oprac. Alina Nowicka-Jeżowa, Warszawa 1995, s. 326.