Barwa i broń. Uzbrojenie i umundurowanie w Powstaniu Warszawskim - scenariusz lekcji

Celem scenariusza lekcji jest:

- przedstwienie znaczenia pojęć: konspiracja, okupacja, Polskie Państwo Podziemne, „zawiszacy”;
- przedstawienie źródeł powstańczego wyposażenia wojskowego i uzbrojenia;
- zapoznanie uczniów z podstawowymi rodzajami broni (np. broń palna, krótka, maszynowa, pancerna itp.);

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.