Baza danych w programie MS Excel

Pokaz przedstawia podstawowe zasady tworzenia bazy danych w programie MS Excel.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida