Bazy danych - podstawy relacyjnych baz danych

Prezentacja przedstawia zasadę działania relacyjnych baz danych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.