Bazy danych. Microsoft Office – Access

Szkoła ponadpodstawowa
Informatyka
Udostępnij

Materiał uzupełniający do szkolenia e-learningowego ECDL

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida