Be in safe hands (Idioms 3) - karta pracy ucznia

Karta pracy ucznia będąca dodatkiem do scenariusza przygotowanego do realizacji w trakcie 45-minutowej lekcji, której celem jest zapoznanie uczniów ze zwrotami bardzo urozmaicającymi wypowiedzi pisemne, jak i te ustne - idiomami.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida