Bezpieczeństwo pożarowe. Moduł III

Scenariusze lekcji z zakresu BHP dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Kształtowanie właściwych postaw i zachowań w sytuacji zagrożenia pożarowego, zasady ewakuacji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.