Bezpieczeństwo ratownika jest najważniejsze

Ogólny wstęp wprowadzający do tematu informujący o konieczności bezwzględnej dbałości o bezpieczeństwo ratownika. Fotografia dłoni osoby w rękawiczkach lateksowych opatrującej zranienie. 

Wskazanie, jaka wiedza i umiejętności jest potrzebna do zrozumienia e‑materiału.

Cele lekcji sformułowane w języku ucznia dotyczą zagrożeń i bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Charakterystyka prawnych aspektów udzielania pierwszej pomocy w odniesieniu do ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Charakterystyka zagrożeń występujących podczas udzielania pierwszej pomocy. Galeria 4 ilustracji przedstawiających możliwe zagrożenia podczas udzielania pierwszej pomocy.

Ciekawostka dotycząca zakażeń HIV i WZW B. Galeria zawiera ilustracje przedstawiające potencjalne zagrożenia dla ratownika udzielającego pomocy. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Charakterystyka środków bezpieczeństwa chroniących przed materiałem potencjalnie zakaźnym oraz zapewniających bezpieczeństwo zarówno poszkodowanego jak i ratownika wraz z ilustracjami. Film prezentujący bezpieczne zdejmowanie rękawiczek. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Podsumowanie informacji z zakresu procedur zapewniania bezpieczeństwa ratownika. Praca domowa dla ucznia obejmuje dwa polecenia. Jedno dotyczące bezpiecznego zdejmowania rękawiczek, drugie zagrożeń ratownika podczas wypadku. Fotografie przedstawiają dwa wypadki z udziałem ciężarówek.

Słownik pojęć dotyczących bezpieczeństwa podczas działań ratowniczych: aseptyka, bezpieczeństwo ratownika, pierwsza pomoc, funkcjonariusz publiczny, gruźlica, HIV, WZW typu B

Zestaw pięciu ćwiczeń interaktywnych z zakresu bezpieczeństwa podczas udzielania pierwszej pomocy.

Charakterystyka prawnych aspektów udzielania pierwszej pomocy – stan wyższej konieczności. Polecenie dla ucznia dotyczy ochrony prawnej funkcjonariuszy publicznych. Materiał do wykorzystania na Edukacji dla bezpieczeństwa również w szkole ponadpodstawowej.

Bibliografia:

  • Źródło: Strona internetowa Policji, dostępny w internecie: https://www.policja.pl/pol/aktualnosci/201024,Pierwsza-pomoc-w-czasie-pandemii.html [dostęp 29.07.2021 r.].
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida