Bezpieczeństwo w domu

Materiał zawiera 10 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 1 film "Co zrobić, gdy ulatnia się gaz?", 3 ćwiczenia interaktywne z możliwością sprawdzenia poprawności odpowiedzi. Zastosowano zadania jednokrotnego wyboru oraz zadanie typu przyporządkowywania odpowiedzi do odpowiedniej grupy.

Moduł rozpoczyna się wprowadzeniem do tematu ilustrowanym grafikami przedstawiającymi niebezpieczne sytuacje w domu. Wiadomości zostały pogrupowane w 4 podrozdziałach o następujących tytułach: Jak obchodzić się z urządzeniami elektrycznymi? Ostrożnie z gazem;Bezpieczna woda ; Niebezpieczne rośliny doniczkowe.W podrozdziale- bezpieczna woda zamieszczono propozycję doświadczenia sprawdzającego, jakie materiały zapobiegają poślizgowi. Moduł kończy się podsumowaniem, słowniczkiem zawierającym takie pojęcia, jak: gaz ziemny, czad oraz zestawem trzech ćwiczeń interaktywnych. Cały tekst jest ilustrowany fotografiami przedstawiającymi kolejno:bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych, czujniki czadu, pleśń na ścianach, rośliny mogące wywołać zatrucie lub uczulenie. Do modułu dołączono też film instruktażowy o sposobie zachowania się w przypadku ulatniania gazu

Przedstawiono 8 podstawowych zasad, których należy przestrzegać w kontakcie z urządzeniami elektrycznymi, aby uniknąć porażenia prądem. Tekst opatrzono fotografiami przedstawiającymi osłony na kable,zaślepkę do gniazdka elektrycznego oraz zestaw 7 rycin przedstawiających bezpieczne korzystanie z urządzeń elektrycznych.

W tekście przedstawiono informację na temat wykorzystania przez człowieka gazu ziemnego w gospodarstwie domowym i o  zagrożeniach dla życia człowieka spowodowanych nieszczelnością kuchenek gazowych lub ulatnianiem się czadu. Do tekstu załączono film instruktażowy przedstawiający sposoby postępowania w przypadku ulatniającego się gazu. Na fotografii zaprezentowano czujnik gazu. Na zakończenie podano ciekawostkę o wykorzystywaniu gazu w dawnych czasach w lampach do oświetlania ulic

Wprowadzenie do zagadnienia przestrzegania odpowiednich zasad, aby uniknąć sytuacji niebezpiecznych dla życia i zdrowia w gospodarstwie domowym. Tekst jest ilustrowany rysunkami przedstawiającymi siedem niebezpiecznych sytuacji, które mogą zdarzyć się w domu i które są wynikiem braku ostrożności ze strony człowieka. Zawarto też wykaz treści, które należy znać przed przystąpieniem do tematu oraz wypunktowano zagadnienia do nauczenia.

Opis niebezpiecznych sytuacji w domu, które związane są z wodą, tj.: cieknące krany prowadzące do zalania podłogi, która staje się śliska, zagrożenia poparzeniem się gorącą wodą przy niezachowaniu ostrożności. Ilustracja pleśni na ścianie kieruje uwagę odbiorcy na inny typ zagrożenia dla zdrowia człowieka w sytuacji złego wentylowania wilgotnych pomieszczeń.

Instrukcja oraz wykaz materiałów niezbędnych do wykonania doświadczenia sprawdzającego, jakie materiały zapobiegają poślizgowi.

W tekście zwrócono uwagę na fakt, że niektóre rośliny doniczkowe zawierają silnie trujące substancje, które mogą powodować podrażnienie oczu czy skóry i przedstawiono sposoby zapobiegania tym problemom zdrowotnym. Tekst wzbogacono galerią fotografii roślin doniczkowych, w kontakcie z którymi należy zachować ostrożność. Na zakończenie zamieszczono ciekawostkę i fotografię rośliny dziko rosnącej jaką jest barszcz Sosnowskiego.

W słowniczku wyjaśniono dwa pojęcia: gaz ziemny, czad.

Zestaw trzech ćwiczeń interaktywnych polegających na wybraniu właściwej odpowiedzi spośród czterech podanych do wyboru.Ćwiczenia sprawdzają znajomość zasad bezpiecznego posługiwania się urządzeniami gazowymi i elektrycznymi w domu oraz zapobiegania poślizgnięciu się.

Aktualizacja tekstu: Monika Zaleska-Szczygieł
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida