Bezpieczeństwo w sieci

Materiał zawiera polecenie, aby uczeń zapoznał się z najważniejszymi rodzajami zagrożeń związanych z korzystaniem z Internetu, może skorzystać z tabeli zawierającej wykaz zagrożeń w sieci internetowej.

Zasób składa się z opisu, czym jest cyberprzemoc oraz przykładów, kiedy mamy z tym zjawiskiem do czynienia, dołączony jest także film ilustrujący konsekwencje publikacji nagich zdjęć i nagrań w Internecie. Film "Bez kożuszka" z cyklu Owce w sieci.

Materiał zawiera wypunktowane rady dla młodych internautów, jak bezpiecznie korzystać z sieci.

Poprzez udzielenie odpowiedzi na postawione pytania, uczeń może postawić diagnozę, czy ma do czynienia z uzależnieniem od komputera lub Internetu. Materiał zawiera także film z cyklu Owce w Sieci pt. "Zemsta".

Wypunktowanie najważniejszych zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

Materiał zawiera informacje na temat złośliwego oprogramowania, ilustrowany dwoma rysunkami, które przedstawiają: dzieci i wirusy komputerowe oraz lekarza i komputer (program antywirusowy). Dołączona jest ciekawostka dotycząca Dnia Bezpiecznego Internetu, a także polecenie, którego wykonanie jest możliwe po uruchomieniu strony www.sieciaki.pl

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida