Biologia dawniej i dziś

W materiale przedstawiono cechy istot żywych, wymagania życiowe organizmów oraz krótką historię biologii i jej cele. Materiał zawiera:

1. Starter, w którym znajduje się zdjęcie biologów przy pracy w laboratorium, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia poruszanej w zasobie oraz cele sformułowane w języku ucznia

2. Rozdział: Cechy istot żywych, który zawiera grafikę interaktywną dotyczącą cech organizmu żywego, galerię zdjęć ilustrujących zagadnienia poruszane w rozdziale oraz ćwiczenie

3. Rozdział: Czego organizm potrzebuje do życia, który zawiera rysunek i galerię rysunków dotyczących tematu poruszanego w rozdziale oraz ciekawostkę

4. Rozdział: Biologia jako nauka przyrodnicza, który zawiera zdjęcie biologów podczas pracy w terenie, 2 tabele z przykładowymi dyscyplinami biologicznymi, ćwiczenie i ciekawostkę

5. Rozdział: Historia nauk biologicznych, który zawiera galerię zdjęć wybitnych biologów i przyrodników oraz ćwiczenie

6. Podsumowanie 

7. Praca domowa, na którą składają się 3 ćwiczenia

8. Słownik zawierający wyjaśnienia terminów: antropologia fizyczna, biochemia, biologia, biotechnologia, botanika, ewolucja biologiczna, genetyka, genom, inżynieria genetyczna, mikrobiologia, mikroskop elektronowy, mikologia, przemiana materii i energii, zoologia.

Słownik zawiera również krótkie biogramy: Arystotelesa, F. Cricka, K. Darwina, A. van Leeuvenhoeka, K. Linneusza, G. Mendla, L. Pasteura, M. Schleidena, T. Schwanna, J. Śniadeckiego i J. Watsona.

9. Zestaw 7 ćwiczeń, w tym 6 ćwiczeń zamkniętych i jedno otwarte

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida