BIOLOGIA. INNOWACYJNY PROGRAM WSPIERANIA UZDOLNIEŃ W ZAKRESIE NAUK MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZYCH

Program do pracy z uczniami na poziomie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida