Bogurodzica – pieśń, która rozbrzmiewała pod Grunwaldem

Materiał składa się z sekcji: "Pieśń ojczysta", "Bogurodzica", "Język pieśni", "Anonimowy autor", "Problemy z interpretacją", "Deesis", "Kształt artystyczny Bogurodzicy",  "Zadaniowo".

Materiał zawiera 3 ilustracje (fotografie, obrazy, rysunki), 21 ćwiczeń, w tym 9 interaktywnych.

Zawartość: współczesna grafika (wizerunek Matki Bożej); informacje o "Bogurodzicy" jako pierwszym polskim utworze literackim; polecenie obejrzenia filmu "Krzyżacy" i "Potopu".

Zawartość: Jan Długosz "Roczniki "(o śpiewaniu "Bogurodzicy" pod Grunwaldem); dwa ćwiczenia związane z tekstem.

Zawartość: Henryk Sienkiewicz "Krzyżacy" (fragment opisu bitwy pod Grunwaldem - śpiewanie "Bogurodzicy"); polecenie związane ze wskazaniem środków artystycznych i ich funkcji.

Zawartość: informacja, czy słowa „spuści nam” to synonim do „zyszczy nam”, oznaczający „Spraw, że będzie przychylny”); fotografia przechowywanego w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie rękopisu Bogurodzicy z nutami;  tekst "Bogurodzicy"(również w wersji audio"); trzy ćwiczenia otwarte związane z tekstem.

Zawartość: informacja o zmianach językowych w tekście "Bogurodzicy" i dopisywaniu kolejnych strof; informacje o czasie powstania tekstu, rodzajach archaizmów, znaczeniu greckiego zawołania "Kyrieleison"; ćwiczenie interaktywne - dopasowanie wyrazów z pieśni do odpowiedniej kategorii archaizmów.

Zasób zawiera informacje o przypuszczeniach związanych z autorstwem "Bogurodzicy";  polecenie przedstawienia komu, przypisywano autorstwo "Bogurodzicy".

Zawartość: o problemach związanych z interpretacją tekstu; dwa ćwiczenia otwarte i dwa ćwiczenia interaktywne.

Zawartość: definicja deesis; informacja o związkach utworu z popularnym motywem ikonograficznym  zwanym deesis; fotografia "Deesis z dwunastoma wielkimi świętami Kościoła" wraz z poleceniem wskazania podobieństw między tekstem  "Bogurodzicy" a zaprezentowanym  dziełem.

Zawartość: kształt artystyczny "Bogurodzicy"; ćwiczenie związane z analizą utworu (wersyfikacja, rymy, przerzutnia, kontrast); tekst wykazujący, na czym polega artyzm utworu (układ strof, rymów, system wersyfikacyjny, dwójkowość, kontrast, podobieństwo); ćwiczenie interaktywne - dopasowanie opisu do zasad dwójkowości, podobieństwa; ćwiczenie otwarte związane z interpretacją tekstu; polecenie wyszukania w dowolnych źródłach i podania przykładów średniowiecznych przedstawień ikonograficznych, które ukazują Matkę Boską i jej Syna; ćwiczenie interaktywne - ułożenie pytań i zredagowanie haseł do krzyżówki, której hasłem będzie "Bogurodzica".

Polecenie napisania wypowiedzi argumentacyjnej  na temat: „ Bogurodzica – najstarszy zabytek języka polskiego”; ćwiczenie interaktywne słowa klucze.

Bibliografia:

  • Źródło: Jan Długosz, Roczniki, [w:] tegoż, Polska Jana Długosza, red. Henryk Samsonowicz, tłum. Julia Mrukówna, Warszawa 1984, s. 234.
  • Źródło: Henryk Sienkiewicz, Krzyżacy, Bielsko-Biała 1998, s. 426–428.
  • Źródło: Bogurodzica, dostępny w internecie: https://wolnelektury.pl/katalog/lektura/bogurodzica.html.
Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida