Strona główna Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski
Powrót

Bolesław Chrobry – pierwszy król Polski

Bolesław Chrobry i św. Wojciech. W zasobie znajduje się opis misji św. Wojciecha, realizowanej na zlecenie Bolesława. Zasób zawiera grafikę – drzwi, film, oś czasu.
W zasobie znajdują się informacje, które można wykorzystać w kl. 5 SP oraz przedmiotach: j. polski i plastyka.

Zasób zawiera trzy grafiki przedstawiające fragmenty Drzwi Gnieźnieńskich ilustrujące wyprawę, męczeństwo i wykupienie zwłok św. Wojciecha oraz polecenia do grafik.

Zjazd gnieźnieński. Fragment Kroniki Galla Anonima. Zjazd gnieźnieński. W zasobie opis zjazdu w relacji Galla Anonima, audiobook i ćwiczenie. Materiał przydatny do kl. 5 SP oraz kl. 1 LO.

Opis przybycia cesarza Ottona III do grobu św. Wojciecha. W zasobie audiobook i 3 ćwiczenia zawierające pytania o cel podróży Ottona III. Materiał przydatny do kl. 5 SP.

Bolesław Chrobry - pierwszy król Polski. Strona tytułowa rozdziału przedstawia Bolesława Chrobrego w koronie.

Wojny z sąsiadami i koronacja. W zasobie informacja o wojnach Bolesława Chrobrego z Niemcami, Czechami i Rusinami. Opis koronacji Bolesława Chrobrego na króla Polski i znaczenie korony dla państwa piastowskiego. Zasób zawiera mapę oraz ćwiczenie.

W zasobie opis życia grodowego. Uczeń dowiaduje się kto mieszkał w grodzie i jakie były jego obowiązki. Dodatkowo informacja o powstawaniu podgrodzi i zajęciach ludności. Zasób uzupełnia ćwiczenie na dopasowywanie nazw osad służebnych do zajęć mieszkającej tam ludności.

Podsumowanie Bolesław Chrobry. Materiał zasobu umożliwia organizację procesu sprawdzenia wiedzy i umiejętności z zakresu treści nauczania kl. 4 SP odnoszących się do panowania Bolesława Chrobrego.

Zasób składa się tekstu kroniki Galla Anonima i pliku audio. Do tego ćwiczenie interaktywne sprawdzające znajomość tekstu.

Zasób składa się z tekstu kroniki, pliku audio, który relacjonuje zjazd w Gnieźnie oraz ćwiczeń interaktywnych sprawdzających znajomość tekstu. Z relacji lektora uczeń dowiaduje się o ustanowieniu arcybiskupstwa w Polsce. Materiał możliwy do porównań z relacją Galla Anonima odnoszącą się do tego samego wydarzenia. Nagranie do wykorzystania w kl.5 SP oraz na lekcjach j. polskiego.

Zasób składa się z tekstu kroniki, audiobooka i ćwiczeń interaktywnych sprawdzających znajomość tekstu. Materiał odnosi się do przebiegu uroczystości w Gnieźnie i decyzji Ottona III.

W zasobie znajduje się fragment kroniki Galla Anonima opisujący spotkanie cesarza Niemiec z Bolesławem, audiobook i dwa ćwiczenia interaktywne sprawdzające znajomość tekstu kroniki.

Bibliografia:

  • Źródło: Anonim zwany Gallem, Kronika polska, tłum. Roman Grodecki, Wrocław 2003.
  • Źródło: Thietmar z Merseburga, Kronika, tłum. Marian Zygmunt Jedlicki, Kraków 2005.