Branża górniczo-wiertnicza (7G)

Zespół autorski:
Jacek Stańdko, Małgorzata Sołtysiak, Tomasz Madej, Monika Szymańska, Katarzyna Słąwińska, Tomasz Pakosz, Agata Bandrowska-Kaim, Aneta Stasiak, Tomasz Stasiak, Magdalena Furmaniak, Kinga Pietrasik-Kulińska, Monika Frankowska

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida