Branża rolno-hodowlana (8R)

Zespół autorski:
Jacek Stańdo, Małgorzata Sołtysiak, Tomasz Madej, Katarzyna Słąwińska, Tomasz Pakosz, Agata Bandrowska-Kaim, Aneta Stasiak, Tomasz Stasiak, Magdalena Furmaniak, Kinga Pietrasik-Kulińska, Monika Frankowska