Bryły

Schemat krzyżówki wraz z pytaniami, sprawdzający wiedzę i umiejętności uczniów w zakresie geometrii na poziomie gimnazjum. Można ją wykorzystywać w różny sposób:

  • jako zadanie w pracy klasowej,
  • jako materiał powtórzeniowy w czasie lekcji (w formie kart pracy, foliogramów lub pokazu komputerowego),
  • jako zadania domowe dodatkowe dla uczniów,
  • jako karty zadań na zajęciach dodatkowych.

Materiał może być wykorzystywany wielokrotnie – od klasy pierwszej do trzeciej gimnazjum.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.