Budowa atomu

Schemat przedstawia atom zbudowany z jądra atomowego (w skład, którego wchodzą protony i neutrony) oraz elektronów krążących wokół jądra. Przedstawiono budowę atomów wodoru, helu i węgla, zestawiono także ładunki i masy cząstek elementarnych.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.