Budowa i właściwości cieczy. Zjawisko napięcia powierzchniowego

Wstęp do tematu o budowie i właściwościach cieczy. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: informacje nt. budowy wewnętrznej cieczy; animację (ruch cząsteczek w cieczach); ilustrację wody w naczyniach o różnym kształcie; fotografię kropli wody w nieważkości.

Zasób zawiera: określenie nieściśliwości cieczy; opis doświadczenia nt. nieściśliwości cieczy, którego celem jest wykazanie, że pod wpływem oddziaływania zewnętrznego ciecz nie zmienia swojej objętości; ilustrację maszyny hydraulicznej; zadanie interaktywne wyboru odpowiedzi dotyczące zmiany objętości cieczy.

Zasób zawiera: określenie przewodnictwa cieplnego; opis doświadczenia pt. Transport ciepła w cieczach, którego celem jest przeprowadzenie obserwacji rozchodzenia się ciepła w wodzie; film pt. Przewodnictwo elektryczne w cieczach, polecenie do wykonania bazujące na wiadomościach z filmu; zadanie z z miejscem do wypełnienia dotyczące pojęcia elektrolit.

Zasób zawiera: przypomnienie o siłach międzycząsteczkowych, zjawisku dyfuzji; film. o siłach spójności w cieczach i polecenie związane z filmem; schemat sił działających na cząsteczkę wewnątrz cieczy i na jej powierzchni; wyjaśnienie pojęcia błona powierzchniowa.

Zasób zawiera zdefiniowanie sił przylegania (adhezji); film pt. Siły przylegania prezentujący trudności rozdzielenia dwóch zwilżonych płytek; ilustrację. warstwy kleju z opisem sił i wytłumaczeniem własności klejących; ilustrację przedstawiającą kaczkę na wodzie; ilustrację przedstawiającą trzy probówki z wodą i meniskiem wklęsłym, wypukłym i płaskim; dwie ilustracje przedstawiające mechanizm powstawania menisku wklęsłego i wypukłego; polecenie i dwa zadania interaktywne; ilustrację pająka utrzymującego się na powierzchni wody; schemat ugięcia błony powierzchniowej pod wpływem igły.

Zasób zawiera zestawienie podstawowych informacji o budowie i właściwościach cieczy (kształt, objętość, siły spójności, siły przylegania,przewodnictwo elektryczne,oddziaływania międzycząsteczkowe, menisk) oraz pracę domową polegającą na sprawdzeniu, jaki ciężar jest w stanie utrzymać powierzchnia swobodna wody dzięki napięciu powierzchniowemu.

Słowniczek zawiera pojęcia: błona powierzchniowa, ciecz, menisk, menisk wklęsły, napięcie powierzchniowe (siły napięcia powierzchniowego), powierzchnia swobodna, powierzchnia strumienia wody, siły przylegania,siły spójności

Zestaw dwóch zadań

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida