Budowa okresowa - karta pracy ucznia

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Budowa okresowa". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z nową formą muzyczną – budową okresową. W trakcie zajęć omówiona jest budowa i funkcje tej formy muzycznej.

W wybranych kompozycjach wskazywane są pojedyncze elementy budowy okresowej.

Ćwiczenia związane z tematem lekcji. Percepcja wybranych utworów muzycznych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.