Budowa okresowa - karta pracy ucznia

Karta pracy ucznia przeznaczona jest do pomocy w realizacji tematu "Budowa okresowa". Celem lekcji jest zapoznanie uczniów z nową formą muzyczną – budową okresową. W trakcie zajęć omówiona jest budowa i funkcje tej formy muzycznej.

W wybranych kompozycjach wskazywane są pojedyncze elementy budowy okresowej.

Ćwiczenia związane z tematem lekcji. Percepcja wybranych utworów muzycznych. Karta pracy jest wyznacznikiem treści, które uczeń powinien posiąść po przeprowadzonej lekcji.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida