Budowa wewnętrzna substancji – podsumowanie

Materiał zawiera starter, w którym znajduje się wprowadzenie do tematyki lekcji.

Lekcja składa się z następujących sekcji:

 • tekstu głównego, zawierającego segmenty
  • „Jak zbudowany jest atom?”;
  • „Jak opisujemy atomy?”;
  • „Jak są rozmieszczone elektrony w atomie?”;
  • „Co to są elektrony walencyjne? Czy elektrony walencyjne to zawsze elektrony ostatniej powłoki elektronowej?”;
  • „Co to są izotopy?”;
  • „W jakich dziedzinach życia wykorzystujemy izotopy?”;
  • „W jakich jednostkach wyrażamy masę indywiduów chemicznych?”;
  • „Co to jest układ okresowy pierwiastków?”;
  • „Jaka jest zależność pomiędzy budową atomu a położeniem pierwiastka chemicznego w układzie okresowym?”;
  • „Co to jest wiązanie kowalencyjne (niespolaryzowane)?”;
  • „Co to jest wiązanie kowalencyjne spolaryzowane?”;
  • „Co to jest wiązanie jonowe?”;
  • „Czym różnią się substancje o budowie jonowej od substancji o budowie kowalencyjnej?”;
  • „Czym różnią się substancje o budowie jonowej od substancji o budowie kowalencyjnej?”;
  • „Co to jest wartościowość?”;
 • podsumowania;
 • ćwiczeń;
 • projektu badawczego;
 • testu.

Ponadto materiał obejmuje 14 ilustracji, cztery ilustracje interaktywne, interaktywny układ okresowy oraz osiem ćwiczeń interaktywnych sprawdzających zdobyte wiadomości.

Aktualizacja tekstu: Barbara Rolka

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida