Budujemy domy

Uczniowie poznają pojęcie figury geometrycznej, uczą się ją opisywać, rozpoznają i nazywają koła, kwadraty, trójkąty i prostokąty. Ilustracja - ćwiczenie umiejętności rozpoznawania i nazywania figur geometrycznych. Karta pracy - rysowanie odcinków i obliczanie długości. Ćwiczenie interaktywne – utrwala umiejętność rozpoznawania i nazywania figur.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida