Cele ONZ i jej główne organy

Szkoła podstawowa IV-VIII
Wiedza o społeczeństwie
Udostępnij

Prezentacja multimedialna, której celem jest przybliżenie uczniom Organizacji Narodów Zjednoczonych. Prezentacja omawia: historię, główne cele, zasady funkcjonowania oraz główne organy ONZ. 

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida