Cesarstwo Zachodniorzymskie i jego upadek

Zdjęcia eksponatów pochodzących z Okresu Wpływów Rzymskich, uzupełnionych rekonstrukcjami i makietami. Eksponaty te, znajdują się na wystawie "Śląsk Starożytny" w Muzeum Archeologicznym, Oddziale Muzeum Miejskiego Wrocławia.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.