Charakterystyka przedsiębiorcy - uwarunkowania przedsiębiorczości (cz. I) - pakiet edukacyjny

Charakterystyka przedsiębiorcy - uwarunkowania przedsiębiorczości - scenariusz lekcji, wykład, prezentacja multimedialna.

Celem scenariusza jest zapoznanie uczniów z uwarunkowaniami przedsiębiorczości.