Chłopi na polu

Ilustracja przedstawiająca polskich chłopów na polu podczas pracy.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.