Choroby nowotworowe

Materiał składa się z sekcji: "1. Czy rak to wyrok?", "2. Jak powstaje nowotwór?", "3. Czynniki rakotwórcze", "4. Leczenie i zapobieganie chorobom nowotworowym", "Podsumowanie", "Słowniczek", "Zadania".

Materiał zawiera 18 ilustracji (fotografii, obrazów, rysunków), 12 ćwiczeń, w tym 4 interaktywne.

Słownik pojęć zawiera wyjaśnienia terminów: "biopsja", "czynniki rakotwórcze", "grupa podwyższonego ryzyka", 
"Hipokrates", "nowotwór", "onkologia", "promieniowanie jonizujące", "przerzut nowotworowy", "rak".

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida