Choroby zakaźne i pasożytnicze

Materiał składa się z sekcji:

1. Starter, w którym znajduje się zdjęcie mikroskopowe świerzbu oraz odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia związanej z tym tematem i cele sformułowane w języku ucznia;

2. Rozdział: „Zdrowie i choroba”, który zawiera zdjęcie rzeźby greckiej bogini Higiei;

3. Rozdział: „Źródła chorób zakaźnych i pasożytniczych” zawierający galerię 6 zdjęć z przykładami chorób wywoływanymi przez stawonogi, bakterie, pasożyty, protisty, grzyby i wirusy, ćwiczenie oraz warto wiedzieć;

4. Rozdział: „Etapy rozwoju choroby zakaźnej”, zawierający ilustrację przedstawiającą przebieg choroby zakaźnej, ćwiczenie, ciekawostkę oraz warto wiedzieć;

5. Rozdział: „Drogi zakażenia chorobami zakaźnymi i pasożytniczymi”, zawierający 2 ilustracje (drogi wnikania patogenów i źródła chorób), ćwiczenie, ważne i ciekawostkę;

6. Rozdział: „Profilaktyka chorób zakaźnych”, zawierający galerię 9 zdjęć;

7. Rozdział: „Leczenie chorób zakaźnych”, zawierający ilustrację jak zażywać leki, ćwiczenie oraz ważne;

8. Podsumowanie, zawierające 2 ćwiczenia;

9. Słownik, zawierający wyjaśnienia terminów: antybiotyki, choroba, choroba pasożytnicza, choroba zakaźna, epidemia, homeostaza, Robert Koch, nosiciel, pandemia, probiotyk, zakażenie, zdrowie;

10. Zestaw 5 ćwiczeń interaktywnych.

Aktualizacja tekstu: Klaudia Suwała

Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o.o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida