Strona główna Ciąg arytmetyczny
Powrót

Ciąg arytmetyczny

Definicja ciągu arytmetycznego. Animacje: ciąg arytmetyczny. Ilustracja interaktywna; ciąg arytmetyczny. Wzór na wyraz ciągu arytmetycznego. Ilustracje interaktywne: wyrazy ciągu arytmetycznego. Wzór ogólny ciągu arytmetycznego. Przykłady obliczania wyrazów ciągu.

Monotoniczność ciągu arytmetycznego . Przykłady ciągów o określonej monotoniczności. Obliczanie wskazanego wyrazu ciągu oraz różnicy ciągu. Ilustracja interaktywna: wzór ogólny. Animacja: ciąg arytmetyczny, stały, rosnący, malejący.

Wskazywanie różnicy ciągu dla danego wzoru ogólnego ciągu. Porządkowanie wyrazów ciągu. Wskazywanie wykresów ciągu arytmetycznego. Obliczanie pierwszego wyrazu ciągu arytmetycznego. Zasób zawiera zadania, w tym część zadań jest interaktywna.

Sprawdzanie, czy ciąg jest arytmetyczny. Obliczanie pierwszego wyrazu ciągu, liczby wyrazów ciągu spełniających podany warunek. Obliczanie wzoru ogólnego ciągu. Zasób zawiera zadania, w tym część zadań jest interaktywna.

Zapisywanie rozwiązania zadania tekstowego w postaci ciągu arytmetycznego. Obliczanie wyrazów ciągu, liczby wyrazów ciągu, miar kątów wielokąta. Zadanie na dowodzenie. Zasób zawiera zadania otwarte z wyjaśnieniami i rozwiązaniami oraz ilustrację interaktywną: wzór ogólny ciągu arytmetycznego.