Ciągi geometryczne - wzór na n-ty wyraz i na sumę n początkowych wyrazów

Szkoła ponadpodstawowa
Matematyka
Udostępnij

Karta pracy do wypełnienia przez uczniów. Jest ona poświęcona pojęciu ciągu geometrycznego. Uczniowie poznają definicję ciągu, wzór ogólny na n-ty wyraz oraz wzór rekurencyjny. Obliczają sumę n wyrazów ciągu.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida