Ciepło właściwe, ciepło topnienia i ciepło parowania.

Szkoła podstawowa IV-VIII
Kategorie
Fizyka
Udostępnij

Opis ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.