Ciepło właściwe, ciepło topnienia i ciepło parowania.

Opis ciepła właściwego, ciepła topnienia i ciepła parowania.

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida