Ciśnienie. Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne

Wstęp do tematu: Ciśnienie. Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne. Zasób zawiera: ogólny wstęp do tematu, fotografię, odwołanie do wcześniejszej wiedzy ucznia oraz cele lekcji sformułowane w języku ucznia.

Zasób zawiera: odwołanie do znanego uczniom faktu grzęźnięcia w śniegu; fotografię rakiet śnieżnych; opis doświadczenia nt. Od czego zależą skutki działania siły nacisku na daną powierzchnię, którego celem jest wykazanie, że skutki działania stałej siły o kierunku prostopadłym do badanej powierzchni zależą od wielkości powierzchni.; określenie parcia i ciśnienia oraz zadanie interaktywne typu prawda/fałsz zawierające trzy sformułowania dotyczące zapadania się w śniegu; wprowadzenie wzoru na ciśnienie wraz z jednostką ciśnienia.

Zasób zawiera: informację dotyczącą głębokości, jaka uzyskał batyskaf w 1960 r.; zdjęcie przedstawiające statek podwodny - batyskaf Treist II na lądzie; doświadczenie, którego celem jest określenie, czy istnieje zależność między ciśnieniem hydrostatycznym wywieranym przez ciecz a wysokością słupa cieczy; opis doświadczenia, którego celem jest sprawdzenie, czy ciśnienie hydrostatyczne zależy od gęstości cieczy, ; film pt Beczka Pascala; polecenie dla ucznia; zdjęcie ryby głębinowej i zadanie interaktywne z luką.

Materiał zawiera wyprowadzenie i objaśnienie wzoru na ciśnienie hydrostatyczne p=dgh oraz trzy zadania tekstowe obliczeniowe dotyczące ciśnienia hydrostatycznego.

Zasób zawiera: określenie ciśnienia atmosferycznego; film pt. Półkule magdeburskie; opis doświadczenia, którego celem jest dokonanie obserwacji wpływu ciśnienia atmosferycznego na wybrane ciała; animację o ciśnieniu atmosferycznym oraz ciekawostki (odkurzacz, picie wody przez słomkę, ciśnienie aerostatyczne).

Zasób zawiera: wstęp dotyczący pierwszego barometru; animację przedstawiającą budowę i zasadę działania barometru rtęciowego Torricellego; informację o pierwszej historycznej jednostce ciśnienia (atmosfera); przeliczenie 1 atmosfery na paskale; schemat budowy aneroidu; wyjaśnienie pojęcia ciśnienie normalne; schemat manometru i ciekawostki (słup rtęci, barometr Torricellego).

Zasób zawiera: schemat naczyń połączonych, podanie wzoru na ciśnienie hydrostatyczne; opis wykorzystania zasady działania naczyń połączonych wraz ze zdjęciem i schematem wieży ciśnień; ilustrację zasady działania wodociągów miejskich; animację działania wrót śluzy, aplikację pokazującą studnię artezyjską; opis doświadczenia: Czy jeśli w układzie naczyń połączonych znajdą się dwie ciecze (mające różną gęstość), które się ze sobą nie mieszają, wysokość ich słupów w ramionach naczyń połączonych będzie taka sama?; zadanie interaktywne dotyczące naczyń połączonych.

Zasób zawiera: podsumowanie tematu: Ciśnienie hydrostatyczne i atmosferyczne, z uwzględnieniem wzorów na obliczanie ciśnienia i jednostek ciśnienia; pracę domową składającą się z dwóch zadań: 1. zadanie dotyczy obliczenia głębokości zanurzenia batyskafu przy podanej sile nacisku i gęstości wody; 2. zadanie opiera się na wykresie zależności ciśnienia od głębokości, na podstawie którego uczeń ma obliczyć ciśnienie hydrostatyczne na pewnej głębokości oraz wyznaczyć głębokość, na której ciśnienie hydrostatyczne wynosi 850 kPa.

Słowniczek zawiera terminy: aerostatyka, barometr, barometr cieczowy, barometr mechaniczny (aneroid), ciśnienie, ciśnienie aerostatyczne, ciśnienie hydrostatyczne, ciśnienie normalne, hydrofor, hydrostatyka, jedna atmosfera fizyczna, manometr, naczynia połączone, paskal, parcie, przyspieszenie ziemskie, puszka Vidiego, studnia artezyjska, śluza, Torricelli Evangelista, układ jednostek SI, wiatr, wieża ciśnień

Zasób zawiera zestaw trzech zadań interaktywnych różnego typu.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida