Ciśnienie.

Opis pojęcia ciśnienia (w tym ciśnienia hydrostatycznego i atmosferycznego).

Materiał nie spełnia wymogów WCAG, natomiast może być wykorzystywany jako materiał dydaktyczny.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida