Co nas otacza?

Wprowadzenie do tematu o krajobrazie. W starterze zawarto wykaz wiadomości, które uczeń powinien posiadać oraz cele nauczania zapisane w językiem ucznia. Tekst został wzbogacony ilustracją przedstawiającą ekosystem

W tekście opisano elementy krajobrazu. Materiał zawiera 8 ilustracji (zdjęć, grafik). Przedstawiono te treści również na schemacie, gdzie dokonano podziału elementów krajobrazu na składniki naturalne i antropogeniczne.

W tekście wyjaśniono na przykładach pojęcia: ekosystem, biotop, biocenoza, antropogeniczne składniki krajobrazu. Przykłady zaprezentowano na ilustracjach. Zawarto też instrukcję do przeprowadzenia obserwacji w terenie składników krajobrazu najbliższej okolicy. Tekst zakończono ciekawostką.

W tekście opisano krajobrazy: naturalny, kulturowy i zdewastowany. Przykłady krajobrazów zaprezentowano w galerii fotografii. Zamieszczono też polecenie dokonania rozpoznania w terenie typu krajobrazu najbliższej okolicy. Zwrócono uwagę na konieczność otaczania troską krajobrazów naturalnych, co jest korzystne dla zdrowia człowieka, natomiast ich dewastacja stwarza dla niego zagrożenie.

Podsumowanie informacji o składnikach i rodzajach krajobrazu. W ramach pracy domowej zawarto też polecenie dotyczące ochrony krajobrazu najbliższej okolicy.

Słowniczek pojęć, w którym zdefiniowano terminy: antropogeniczne składniki krajobrazu, biotop, biocenoza, ekosystem, krajobraz naturalny, krajobraz kulturowy, krajobraz zdewastowany, naturalne składniki krajobrazu.

Zestaw czterech ćwiczeń interaktywnych (grupowanie, jednokrotny wybór, zadanie prawda/fałsz, uzupełnianie zdań) sprawdzających wiedzę o  krajobrazach. 

Aktualizacja tekstu: Zyta Sendecka
Opracowanie i multimedia: Tomorrow Sp. z o.o., GroMar Sp. z o. o.

Aplikacje dostępne w
Pobierz aplikację ZPE - Zintegrowana Platforma Edukacyjna na androida