Co niesie woda

Charakterystyka obszarów niedoboru i nadmiaru wody na świecie. Przyczyny tego zróżnicowania. Projekty rozwiązań stosowanych w sytuacjach braku lub niedoborów wody w różnych strefach klimatycznych.